Wniosek kredytowy

- -

/ /

( ) - -

Mieszkanie (Condominium) Szeregowiec (Townhouse) Dom jednorodzinny Domy wielorodzinny (2-4 mieszkania)

Żonaty / Zamężna Stan wolny (kawaler/panna, rozwodnik/rozwódka, wdowiec/wdowa) W separacji

Osoby na utrzymaniu

Obecny adres zamieszania

/

/

Jeśli pod aktualnym adresem mieszkasz krócej niż 2 lata, wymień poprzedni adres

/

/

Jeśli pod aktualnym adresem mieszkasz krócej niż 2 lata, wymień poprzedni adres

/

/

 

 

Pracodawca

( ) - -

/

/

Jeśli w obecnej pracy jesteś zatrudniony krócej niż 2 lata, wymień byłego pracodawcę

( ) - -

/

/

Jeśli w obecnej pracy jesteś zatrudniony krócej niż 2 lata, wymień byłego pracodawcę

( ) - -

/

/

 

 

Wymień konta czekowe i oszczędnościowe

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie